DOFINANSOWANIA

POIR.01.01.01-00-D534/18
Tytuł projekt: „Budowa silnika dialogowego wspierającego wysoce spersonalizowane interakcje tekstowe z klientem”

Przedmiotem projektu jest opracowanie platformy ChatForce, oferującej silnik do prowadzenia interakcji tekstowych z klientem w nowoczesnych kanałach komunikacji (Messenger, WhatsApp). ChatForce będzie wykorzystywać automatyzację nadzorowaną przez człowieka, personalizującą w sposób unikalny komunikację: w oparciu o analizę behawioru klienta i nastroju prowadzonej rozmowy. Silnik ChatForce działać będzie w oparciu o zaawansowane techniki uczenia maszynowego w przetwarzaniu języka naturalnego. Wykorzystywać będzie wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła danych, w tym integrować modele segmentacji stosowane w organizacji partnera biznesowego. Wykorzystywać będzie autorskie mechanizmy przetwarzania danych o kliencie, a zwłaszcza danych behawioralnych, celem ekstrakcji cech klienta i późniejszego ich klastrowania. Aby osiągnąć ten cel:

Stworzymy silnik regułowo-probabilistyczny umożliwiający zaawansowaną interakcję z klientem w oparciu o autorski model j. polskiego.

Zbudujemy metodę profilowania klientów/tworzenia segmentów w oparciu o dane behawioralne

Stworzymy komponent rozpoznawania nastroju wypowiedzi oraz intencji klienta jako informację wpływającą na bieg prowadzonej przez silnik regułowo-probabilistyczny interakcji

Rezultat projektu w postaci chmurowej platformy ChatForce skierowany zostanie do dużych przedsiębiorstw prowadzących złożoną, wielokanałową obsługę klienta.

Wartość projektu: 9,969,429.05 PLN
Wartość finansowania EU: 5,607,111.30 PLN

WhatsApp chat